Bakım Sigortası Nedir?

Bu yazı; bakım sigortası uygulamasına dair genel bilgiler içermektedir.

Bakım sigortası uygulaması, bilhassa gelişmiş ülkelerde düzenlenmiş bir sigorta koludur. Bakım sigortasının çıkış noktasına bakıldığında, toplam nüfus içinde yaşlanan ve bakıma muhtaç duruma düşen kişilerin temel ihtiyaçlarına karşılama olduğunu görmekteyiz. Peki bakım sigortasının içeriği nedir?

 

Bakım Sigortası Nedir?

Bakım sigortası, adından da anlaşılacağı üzere bireylerin bakım yönünden güvence altına alınmasına dönük bir sigorta koludur. Hali hazırda bakım sigortasını uygulayan ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin uygulamaları üzerinden açıklayacak olursak özellikle yaşlanan ve bakıma muhtaç hâle gelen nüfusun, ilerleyen yaşlarda karşılaşacağı beslenme, sağlık, genel bakım gibi konulardaki ihtiyaçlarını gidermeye dönük bir sigorta türüdür.

 

Bakım Sigortası Türkiye’de Uygulanıyor Mu?

Yaşlı bakımına dönük sigorta uygulaması ile bakıma muhtaç olanlara hem maddi hem de manevi anlamda destek sağlanmaktadır. Bu uygulamanın ülkemizdeki karşılığına baktığımızda, bakıma muhtaç olanlara çeşitli yardımlar yapıldığını ama bakım sigortası adı altında bir güvence oluşturulmadığını görmekteyiz. Bunun başlıca nedenleri arasında ülke nüfusumuzun genç yapıda olmasını sayabiliriz fakat ilgili veriler incelendiğinde Türkiye’deki doğurganlık hızının giderek azaldığı ve yaşlı nüfusun artış gösterdiği görülmektedir. Haliyle ülkemizde de bu sigorta koluyla ilgili çalışmaların yapılacağı aşikardır. Nitekim Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bakım sigortası konusundaki çalışmaları da devam etmektedir.

Okudunuz Mu?  Bakım Parası Alanlara Emeklilik Hakkı

 

Bakım Sigortası, Bakım Parası Alanları Etkiliyor Mu?

Ülke olarak her ne kadar profesyonel anlamda bakım sigortası uygulamasına geçmemiş olsak da hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımına yönelik bazı uygulamalar mevcuttur. Bunlardan birisi de evde bakım parası ödemesidir. Gerekli şartların sağlanması halinde bakıma muhtaç kişilerin her nevi bakımlarını üstlenen yakınlarına, devlet tarafından sosyal yardım mahiyetinde bakım parası ödenmektedir. Fakat bakım parası alan kişiler sigortalı olarak herhangi bir iş yerinde çalışamamakta ve emeklilik hakkından mahrum kalmaktadır. Bu nedenle bakım parası alanlar, kendilerine sigorta yapılmasını istemektedir. Fakat konuda bahsettiğimiz bakıma dönük sigorta uygulamasının bakım parası alanlarla direkt bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bakım sigortası uygulaması ile bakım parası alanlara sigorta yapılması konusu tamamen farklıdır.

1 Comment

Add a Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir